Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 155

Kiedy Symeon rozpoznaje w Jezusie obiecanego Mesjasza (zob. Łk 2, 25-35), proroczo zapowiada dramatyczne okoliczności wypełnienia się zbawczej misji Dziecka. W swojej czystej duszy Maryja pojmuje, że przyjęcie, z jakim spotka się Jej Syn, będzie dla Niej źródłem niewypowiedzianych cierpień. W swoim współodczuwaniu Józef pojmuje, że obydwa jego najcenniejsze skarby przeżywać będą pełnię daru z siebie w odrzuceniu i cierpieniu, które dotkną również jego, i których ciężar od tej pory będzie niósł.

Jest oczywiste, że życie Maryi i Józefa nie było łatwiejsze niż nasze; Święta Rodzina nie żyła beztrosko, jak przedstawia się ją na infantylnych obrazkach. Skąd zatem pochodzi ich radość?

Z pełnienia we wszystkim, wraz z Jezusem, woli Ojca (zob. Mt 12, 49-50).

Précédent

Suivant