Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 154

Pytamy się, dlaczego św. Józef tak mało mówi. Dlaczego w Ewangelii nie odnotowano żadnego jego słowa. Jednocześnie nasuwa się pytanie o naszą potrzebę bezustannego mówienia, we wszystkich okolicznościach. Któreż autentyczne słowo nie rodzi się z ciszy?

Współczesny świat, hałaśliwy i rozgadany, zmusza do wypowiadania się, zajmowania stanowiska, wyrażania opinii, do dzielenia się nawet przelotnymi odczuciami. Tymczasem św. Józef uczy praktykowania miłości miłosiernej poprzez panowanie nad sobą, pozostania milczącym w sytuacji, gdy słowa mogłyby zranić, wcielenia Słowa Bożego w życie. Odkrywamy wtedy, że najpiękniejszym słowem miłości jest uczynek miłosierdzia.

Précédent

Suivant