Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 153

Święty Józef był posłuszny we wszystkich decyzjach: wtedy, gdy pojął za żonę Maryję, wtedy, kiedy trzeba było uciekać do Egiptu, wrócić do Nazaretu, udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy…. Wiemy też jednak, że i Jezus, i Maryja byli mu poddani, a on sam nie miał nad sobą żadnego «zwierzchnika», który by nim kierował. Posłuszeństwo świętego Józefa jest posłuszeństwem wewnętrznym, jest posłuszeństwem głosowi sumienia. Św. Józef uczy nas w ten sposób, że posłuszeństwo jest przede wszystkim pełnym miłości słuchaniem. Jest nakierunkowaniem swojego umysłu na Ducha Bożego, zgłębianiem tego wszystkiego, co przeżywa Jezus jako dziecko.

Précédent

Suivant