Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 152

Święty Józef uczy nas najtrudniejszej lekcji życia: przyjęcia Bożej Miłości i życia nią.

Poświęcając całe swoje życie na służbę Panu Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie, doświadczył on w praktyce, co znaczą ich słowa : « niech Mi się stanie według twego słowa » (Łk 1, 38) i « Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje » (J 14, 21).

Précédent

Suivant