Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 151

Pismo Święte opowiada, jak Dzieciątko Jezus przyciąga wszystkich do siebie : niecieszących się dobrą opinią pasterzy, którzy strzegli stad, mędrców, którzy przybyli z Dalekiego Wschodu, całe wielobarwne społeczeństwo zachwycone wspólnym uwielbianiem pośród aniołów. Liturgia Kościoła opisuje ten sam ruch: wkrótce po narodzinach Dzieciątko wybiera swojego pierwszego męczennika Szczepana, swojego najlepszego przyjaciela Jana i raduje się w tłumie małych Niewiniątek, których dołącza do świadectwa swoich największych przyjaciół.

Królestwo kiełkuje, Dzieciątko rośnie, Święta Rodzina poszerza się i oto my, my także, w pełni zaskoczeni, słysząc, że jesteśmy nazwani „przyjaciółmi” (por. J 15,15), a nawet „bratem”, „siostrą” i „matką” Jezusa (por. Mt 12,50). W Boże Narodzenie Jezus wyjawia swój plan, w którym chce nas uczynić wielkimi na wzór Maryi i Józefa.

Précédent

Suivant