Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 150

W Maryi i Józefie, kontemplujących Dzieciątko w żłóbku, widzimy nie tylko dwoje rodziców adorujących Tego, który jest całkowicie od nich zależny, odkrywamy także spojrzenie Kościoła, który kontempluje Tego, od którego całkowicie zależy. Wspólnie z Maryją i Józefem jesteśmy Kościołem przyjmującym z wdzięcznością Tego, od którego zależymy we wszystkim, Tego, który jest dla nas wszystkim. Piękno Bożego Narodzenia możemy odkrywać w relacji niebywałej zależności między Bogiem i człowiekiem, jaką ono początkuje.

Précédent

Suivant