Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 147

Przygotowanie do Bożego Narodzenia polega na wejściu „w posłuszeństwo wiary” (Rz 1, 5), którego doskonały przykład daje nam św. Józef. Pokorny Józef, który rozpoznał w Maryi Boże dzieło. Pokorny Józef, który wszedł w noc, gdzie jedynym światłem było słowo Boże. Pokorny Józef, który wszedł w noc Bożego Narodzenia, gdzie jedynym światłem było wątłe Dzieciątko – Słowo, które stało się ciałem.

Pokorny Józefie naucz nas pokory, która pozwala na przebycie nocy od Adwentu aż po dzień narodzenia Boskiego Dzieciątka.

Précédent

Suivant