Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 146

Milczenie świętego Józefa rozumiemy zwykle jako zaproszenie, aby postawić straż swoim ustom (por. Ps 141, 3). Wewnętrzna dyscyplina jest ważna, ale wyobrażając sobie świętego Józefa jedynie jako osobę powściągliwą, można łatwo zapomnieć, jak bardzo był on przedsiębiorczy i zdecydowany. To człowiek czynu, którego dyskrecja przypomina, że należy robić to, co do nas należy, a nie o tym mówić. Dobro nie jest hałaśliwe. Nigdy nie słyszymy więc gadania tych, którzy czynią tylko dobro.

Milczenie świętego Józefa świadczy zatem o doskonałym rozwinięciu się u niego cnoty roztropności, która polega na właściwym rozeznawaniu tego, co jest dobre i co należy czynić, a co jest złe i czego trzeba się wystrzegać. Cnota ta jest oczywiście łaską, ale osiąga się ją również przez praktykę życia i podejmowanie wysiłku.

Święty Józefie, pociągnij nas do pokornej służby Panu, która polega na czynieniu dobra i tylko dobra.

Précédent

Suivant