Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 144

Józef otrzymał za zadanie karmienie Tego, który jest chlebem z Nieba. Polegało to przede wszystkim na przedstawieniu Dzieciątku Jezus prawdziwego pokarmu, którym jest pełnienie woli Tego, który go posłał (por. Jn 4, 34). Ponieważ wola Ojca jest pokarmem, nie wystarczy ją wskazać, by sprawić, żeby stała się ona doceniona i przyjęta, ale trzeba samemu zasmakować w jej pragnieniu i jej przyswojeniu. Będąc komunią Ojca i Syna, wola daje się zasmakować w radości wspólnego ucztowania.

W ten sposób, każdy kto wybiera św. Józefa za ojca znajduje miejsce przy stole, gdzie pobudza on w nim głód poznania i pełnienia woli Ojca.

Précédent

Suivant