Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 143

Ewangelia mówi o św. Józefie, że jest „synem Dawida” (Mt 1, 20), który był „mesjaszem”. Tym stwierdzeniem św. Mateusz przybliża Józefa nie tylko do Dawida, ale do wszystkich figur mesjańskich, zarówno do Dawida jak i Izaaka.

Dawid po zachodzie słońca przechadzał się po tarasie pałacu (por. 2 S 11, 2). W zupełnie innym czasie, ale o tej samej porze wyszedł na pole Izaak (por. Rdz 24, 63). Obydwaj chcieli zaczerpnąć powietrza. Dawid zobaczył Batszebę, która roznegliżowała się, aby przyciągnąć jego spojrzenie. Rebeka ujrzawszy Izaaka, okryła się zasłoną.

Dawid wybrał swoją królową i sprowadził ją do pałacu. Izaak wprowadził do namiotu wybraną przez siebie małżonkę. Józef, podobnie jak Dawid, wybrał swoją królową, ale nie przywłaszczył sobie Maryi. Jak Izaak wziął do siebie tę, która podążała drogą Pana, by poruszyć jego serce.

Précédent

Suivant