Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 142

Śmierć św. Józefa jest przedmiotem licznych pytań. Czy umierał w obecności Maryi i Jezusa? A może jego ostatnią próbą musiała być agonia pod nieobecność Jezusa, który oddalił się, by umożliwić ojcu jeszcze większe wyrzeczenie się swoich pragnien? To tylko niektóre z licznych hipotez…

Dla Józefa odejście z tego świata oznaczało rozłąkę z żoną i synem, czyli z Najświętszą Maryją Panną i jej Synem – Bogiem. Zasadą życia św. Józefa było nie traktować nigdy małżonki i syna jako swojej własności, ale pozostawać im poddanym wedle woli Bożej. A zatem śmierć św. Józefa nie była wyjątkową próbą, ale jedynie objawiła i potwierdziła to czym zawsze żył. Była ekstazą – w rozumieniu św. Tomasza – czyli słodkim wyzbyciem się własnej woli.

Précédent

Suivant