Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 141

W dynastycznym rodowodzie Dawida mocno zaznaczona jest linia prowadząca do Jezusa. Ewangelie to potwierdzają, często przytaczając wyrażenie „syn Dawida”. Nasz Pan nigdy nie zakwestionował tytułu, który otrzymał poprzez Józefa, swego ziemskiego ojca. Czy jednak wszyscy zrozumieli zapowiedź przyjścia króla, która przecież wypełniła się w Jezusie Chrystusie? Wielu do dziś oczekuje ziemskiego Mesjasza – remedium na wszelką niesprawiedliwość społeczną oraz twórcę nowego porządku na świecie.

Królewska genealogia zatrzymuje się na Józefie, ponieważ Jezus nie jest jego biologicznym synem. W ten sposób zostaje objawione, że Chrystus nie będzie królem na wzór Dawida, ale zgodnym z zapowiedzią Izajasza.

Święty Józefie, pomóż nam być prawdziwymi chrześcijanami: żyć pełnią życia jako obywatele Królestwa Bożego pośród tego świata.

Précédent

Suivant