Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 137

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza…» (Mt 20,1). Biblia łacińska nazywa tego gospodarza ojcem rodziny, pater familias. Królestwo niebieskie jest więc również historią o ojcu rodziny, który wstaje przed świtem, kiedy to wstają ci, którzy wychodzą zapracować na chleb powszedni.

Kimże jest ojciec rodziny? Mówi o nim Ewangelia : to jest ten, « …który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. » (Mt 13, 52). Jest nim też ten, do którego zwrócą się uczniowie na polecenie Jezusa: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? » (Łk 22,11; Mk 14,14).

Czy ktoś inny niż święty Józef mógłby być modelem człowieka sprawiedliwego, opiekuna domu, u którego Jezus pragnąłby łamać chleb? Jezus świadczy tym samym, że patrząc każdego ranka na swojego ojca wychodzącego do pracy, kontemplował tym samym budowę Królestwa Niebieskiego.

Józef, pierwowzór biblijnego gospodarza, pierwowzór ojca rodziny, podejmował swoją pracę nie tylko po to, by wykonać swoje obowiązki, ale również po to, aby każdy człowiek mógł być szczęśliwy budując Królestwo. Litował się nad oczekującymi robotnikami: « Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? » (Mt 20,6), czeka tam ogromnie ważne zadanie! « Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20,4.7), idźcie do winnicy, którą jest Jezus, mój syn; (por. Jn 15,1.5).

Święty Józefie, zmiłuj się nad nami, gdy ogarniają nas zwątpienia i zabierz nas do winnicy Pańskiej!

Précédent

Suivant