Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 136

Józef zamierzał oddalić Maryję (por. Mt 1,19). Często sądzi się, że był on w błędzie. A przecież nikt nie potępia mężczyzny, którego narzeczona stała się brzemienną, zanim byli razem. Józef budzi współczucie, dostrzegamy, że miał poważny problem.

Jednak rozumując w ten sposób zapomina się, że święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy, że patrzy na świat z Bożego punktu widzenia. To, co go niespodziewanie spotkało, nie wzbudziło w nim złości. W jego oczach brzemienność Maryi nie była problemem, ale rozwiązaniem. Nie pojmował tego, ale widział Boga działającego dla zbawienia świata. Do niego należało rozeznać swoje miejsce w tym dziele; Józef przeszedł przez to intensywne doświadczenie z ufną radością. Pozostawał w rękach Boga.

Święty Józefie, otwórz nas na obecność Ojca, który działa aż do tej chwili (J 5,17) w naszym życiu dla naszego zbawienia. Ty, który jesteś człowiekiem sprawiedliwym, pomóż nam widzieć nasze życie tak, jak postrzega je Bóg.

Précédent

Suivant