Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 130

Lato festiwali, lato katedr… Na scenie porywający, budzący zachwyt artysta. Za kulisami krząta się dyskretna ekipa. Twarze turystów idących wzdłuż nawy rozpromieniają się na widok wspaniałej rozety i podnoszą się z podziwem ku sklepieniu. Dookoła mnóstwo nieefektownych kamieni, po których prześlizgują się światło i spojrzenia.

Ludzkie życia, które ofiarowują się dzień po dniu, hojnie i bez rozgłosu nie są stracone. Królestwo jest silne ukrytymi darami, zamkniętymi pieczęcią szarych godzin codzienności. Trzeba sobie o tym przypominać, kiedy rozmyślamy nad minionym rokiem, naznaczonym niewystarczającymi sukcesami. Trzeba o tym pamiętać, kiedy snujemy plany na następny rok: ambicja tłumi dzieła apostolskie. Nie ma nic bardziej właściwego niż miara wyznaczona przez Ducha Świętego.

Święty Józefie, budowniczy ukrytych struktur, architekcie naszej świętości, zakorzeń nas tam, gdzie pragnie nas Bóg.

Précédent

Suivant