Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 129

„Pójdźcie za Mną” (Mt 4,19). Wezwanie Jezusa wiąże się zawsze z zaproszeniem do porzucenia wszystkiego, domaga się wyłącznego wyboru dla Jezusa.

Niekiedy zaangażowanie to przyjmuje formę zadziwiającą. Pewnemu człowiekowi, który Go prosił, by mógł zostać przy Nim, Jezus odpowiada: „Wracaj do domu” (Mk 5,19). Wydaje się, że Matka Boża również została wezwana do takiego rozstania (por. Mt 12,47). To zdumiewające, że Jej pragnienie towarzyszenia Jezusowi zostało stłumione przez samego Pana. Ale powołanie świętego Józefa jest jeszcze bardziej niezwykłe: Jezus bowiem nie chciał opuścić domu, dopóki żył w nim Józef.

Święty Józefie, strażniku tajemnicy rodzinnej intymności, naucz nas przyjmować do naszych domów pokój i miłość, dzięki którym Jezus staje się naszym domownikiem.

Précédent

Suivant