Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 128

Twórczość poetycka oznacza pracę rzemieślnika, poety, ojca. Polega na cichym i dyskretnym ukazywaniu tego, czego nie było lub czego nie dostrzegaliśmy. Rzemieślnik jest wizjonerem potęgi utajonej w materii, nad którą pracuje. Rzeźbiarz wydobywa anioła ukrytego w marmurze. Poeta w słowie przekazuje sekretny język milczącego świata rzeczy. Ojciec wyzwala syna i objawia człowieka, jakim się stanie.

Święty Józef jest zatem rzemieślnikiem mesjańskiej świadomości Chrystusa, filologiem Słowa Wcielonego, wyzwolicielem Odkupiciela.

Święty Józefie, mistrzu człowieczeństwa, bądź dla nas nauczycielem świętości!

Précédent

Suivant