Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 127

Nie brak obrazów przedstawiających Jezusa w ojcowskim warsztacie. Szeroko otwarte oczy dziecka odkrywają w każdym geście Józefa zamiłowanie do pięknej pracy i gorliwość w budowaniu Królestwa. Święty Józef bowiem przekazał Synowi nie tylko sztukę ciesielską, ale przede wszystkim postawę serca, „aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej pracy twej ręki, której się podejmujesz” (Pwt 14, 29).

Tak oto Jezus cieśla, syn cieśli, objawia swoją tożsamość, mówiąc o sobie jako o pasterzu, właścicielu winnicy, lekarzu, siewcy i porównuje powołanie apostolskie swoich uczniów do pracy żniwiarzy i rybaków.

Święty Józefie, uczyń mnie budowniczym Królestwa!

Précédent

Suivant