Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 124

Przeczyste Serce świętego Józefa,

Serce jak glina w rękach garncarza ;
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce przetopione w ogniu Ducha Świętego, zahartowane ogniem Kalwarii ;
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce, którego sprawiedliwość powstaje jak słońce każdego dnia,
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce kochające małżonkę Twoją, Maryję;
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce ściśle złączone z Sercami Jezusa i Maryi ;
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce ofiarowane Ojcu i Synowi ;
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Serce syna i serce ojca ;
Przeczyste Serce świętego Józefa,

Kocham Cię i Tobie się powierzam.

Précédent

Suivant