Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 122

Na początku Księgi Rodzaju Noe nazwany zostaje człowiekiem sprawiedliwym (por. Rdz 6, 9), gdyż uczynił to, co było konieczne dla odnowienia świata. Wykonał gigantyczną pracę, karmiąc wszystkie gatunki zwierząt w czasie ich pobytu na arce, choć nie wiemy, w jaki sposób to robił.

Józef, nadal w Księdze Rodzaju, jest człowiekiem sprawiedliwym (por. Rdz 41, 39), gdyż nakarmił cały lud i uratował synów Obietnicy. Także to dzieło było ogromne: „Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego” (Rdz 41, 49).

Święty Józef jest sprawiedliwy (por. Mt 1, 19) ze względu na jeszcze większe dzieło. Był żywicielem Chleba Żywego i również dziś zaradza potrzebom Kościoła, choć nie wiemy, w jaki sposób to robi. Dzieci Boże, otoczone jego opieką, każdego dnia otrzymują Chleb powszedni.
Święty Józefie, wzorze kapłanów, odnawiaj w nas miłość do Eucharystii.

Précédent

Suivant