Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 121

Św. Józef jest w samym centrum największej i najpiękniejszej tajemnicy – Trójcy Przenajświętszej. Bowiem Anioł objawiając Józefowi, że „z Ducha Świętego jest to, co się w Maryi poczęło” (por. Mt 1,20) nie tylko nazywa Ducha Świętego po imieniu, ale również objawia Józefowi Jego tożsamość i rolę. Józef spotyka trzecią Osobę Boską w Jego dziele boskiego macierzyństwa. Oczywiście, świadomość obecności Ducha Świętego nie jest natychmiastowa – jak było to w przypadku Maryi w chwili Zwiastowania. Józefowi natomiast dane było uznać i przyjąć dzieło Ducha Świętego w swojej żonie. Otrzymał on zatem jednocześnie Dziecię i Ojca, zgodnie ze słowami Naszego Pana: „Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10, 40).

Święty Józefie, wprowadź nas w Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej; przyjmij nas do swojego domu w Nazarecie!

Précédent

Suivant