Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 120

Święty Józef jest całkowicie zanurzony w modlitwie dziękczynnej Maryi. On Ją w tę modlitwę wręcz wprowadza, pozostając w milczeniu, które jest drogą prowadzącą do Ojca. Maryja, radując się w Bogu z daru Życia wyśpiewuje dziękczynienie, które utwierdza Józefa w jego synowskim życiu.

To właśnie święty Józef jako pierwszy nazywa Maryję błogosławioną, jako pierwszy dziękuje razem z Nią za otrzymane Życie. Przyjmuje w ten sposób postawę synowską, rozpoznaje dar Ojca i zgadza, by Bóg w nim działał. Poprzez modlitwę dziękczynną Maryi, Józef staje się prawdziwym synem Ojca, zawsze gotowym wypełniać Jego wolę i nieskończenie wdzięcznym za wybranie go.

Podobnie Kościół, dzień po dniu, wychowuje swoje dzieci poprzez modlitwę Magnificat. Święty Józefie, naucz nas wielbić Boga razem z Maryją.

Précédent

Suivant