Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 118

„ Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie…” (J 3, 3). Aby móc przyjąć łaskę zmartwychwstania, trzeba koniecznie obudzić się, otworzyć się na nowe życie.

Święty Józef, jako pierwszy doświadczył, że „otwarcie się” na życie w Duchu Świętym polega na przyjęciu do siebie Maryi. W rzeczywistości, w greckim przekładzie Ewangelii, ten sam czasownik „wstawać” jest użyty zarówno w określeniu obudzenia się ze snu św. Józefa jak i Jezusa powstającego z martwych.

Święty Mateusz pięciokrotnie podkreśla (Mt 1,24 ; 2, 13.14.20.21), że Józef „ zbudziwszy się z snu” wziął do siebie swoją Małżonkę, jakby chciał nam dać tym samym do zrozumienia, że Józef „powstawał z martwych” przyjmując do siebie Maryję i Dziecię.

Zatem poślubiając Maryję, święty Józef ujawnia nam, że jest Ona Matką wszystkich ochrzczonych.

Précédent

Suivant