Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 117

Jak trudne bywają ludzkie miłości! Czy Bóg jest obecny na tych krętych drogach?

Weźmy jako przykład Dawida i Batszebę. Początkowo król jawi się jako intruz, Batszeba jest przecież zamężna. Jednak, gdy żona Uriasza wystawia się na jego niedyskretne spojrzenia, przeczuwa mgliście, że ona będzie należeć do niego. Dawid jest wojownikiem zaprawionym w podbojach. Gdy chce posiąść tę, której zapragnął, gotów jest zdobyć ją siłą, a nawet odebrać życie prawowitemu mężowi. Zostanie surowo potępiony przez Natana, ale można odnieść wrażenie, że Bóg ostatecznie przychyla się do jego zamysłu. Para zostaje obdarzona synem, którego Bóg upodobał sobie (por. 2 S 12, 24-25). Czyż nie jest to wymowne? Czy szczęśliwy finał nie jest dowodem na to, że nasze błędy i przewiny nie skazują na definitywną klęskę? Ci zakochani spotkali się – być może takie było ich przeznaczenie – i w końcu pobrali. Droga była skomplikowana, ale przecież takie jest życie. Ich dziecko, Salomon, okazał się szczęśliwcem: został królem i Bóg mu pobłogosławił. Czy można żądać więcej?

Józef naucza nas cierpliwie, że kręte drogi i nieuprawnione skróty nie skazują na nieodwołalną porażkę. Dla Józefa oddanie się Bogu i zawierzenie Mu jest absolutnie najważniejsze; pozwala zrozumieć sens jego życia. Gdy domniemywał, że Maryja została mu odebrana, poczuł się intruzem, Rozważając nocą los, jaki w swym zamyśle zaproponował mu Bóg, doszedł do wniosku, że wartość posiada jedynie to, co jest darowane. Jakże wspaniała i godna naśladowania jest jego ostateczna decyzja! Józef nie targuje się z Bogiem i nie wystawia Go na próbę. Najwyższego się nie przymusza, od Niego się przyjmuje i Jego samego się przyjmuje. Święty Józef ukazuje, że odziedziczona po przodkach skłonność do przemocy i żądza posiadania mogą zostać przezwyciężone, jeśli przyjmiemy dar od Boga – Dziecię Jezus.

Poszukując wraz z Józefem radości w Jezusie, odnajdziemy prostą drogę, prowadzącą do źródła, które gasi pragnienia umiłowanych dzieci Boga.

Précédent

Suivant