Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 116

Józef rzemieślnik jawi się pomiędzy Jezusem i Maryją nie jako zbędna postać w kącie harmonijnego obrazu ale jako sworzeń w rodzinnym kadrze obrazu. To Jemu powierzona jest troska o jedność wspólnoty. Święty Józefie polecamy Ci nasze rodziny. Zachowaj je w jedności z Jezusem i Maryją.

Précédent

Suivant