Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 115

Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoją żonę „Exsurgens autem Joseph”(Mt 1,24)

Gdy tylko anioł od niej odszedł, Maryja z pospiechem udała się do Elżbiety „Exsurgens autem Maria” (Łk 1, 39)
Słowa Boże pobudzają w Maryi i Józefie najgłębszą konieczność, oboje dają przykład jak pośpiesznie wypełniać wolę Bożą. Nie zwlekając, wychodzą na zewnątrz i oddają się Życiu samemu.

Maryjo i Józefie, poprowadźcie nas w uniesieniu zmartwychwstania, nauczcie nas kroku tańca Ducha Świętego.

Précédent

Suivant