Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 114

„Stanął pośród nich” ( Łk 24,36; J 20,19)
Kiedy Jezus stawia dziecko pośród uczniów, ilustruje w ten sposób zmartwychwstanie. jest tutaj przykładem. Przykład, to Chrystus sam. Święty Józef zawsze szedł za dobrym przykładem.

Précédent

Suivant