Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 113

Męka Pańska to czas okryty tajemnicą. Jezus pogrąża się w milczeniu i naucza już tylko poprzez swoje postawę.
Józef, który zawsze był otwarty na duchowy wymiar rzeczywistości, głęboko przeczuwa istotę dokonującego się misterium.
Postrzega Mękę swojego Syna jako tajemnicę zjednoczenia z Ojcem Przedwiecznym, a zarazem jako cierpienie duchowe. Takie właśnie nastawienie ma zasadnicze znaczenie.
Krzyż bowiem, jeśli nie ma umocowania duchowego – miażdży.
Krzyż to tajemnica miłości czyli misterium duchowe. Jego istota nie objawia się w zadawanych biczem ciosach, ale w przebitym Sercu naszego Pana. Ta rana Serca ukazuje ból Ojca Niebieskiego, który widzi cierpienie swoich dzieci zniewolonych śmiercionośnym grzechem.
Taki sam ból rozdziera serce Józefa, który z wyprzedzeniem mógł poznać kalwaryjską drogę swego Syna.
Św. Józef to mąż sprawiedliwy, w sposób doskonały posłuszny Bogu, a tym samym Krzyżowi, który wcześniej dane mu było odkryć duchowo.
Józef wraz z całą ludzkością oczekuje przebaczenia od swojego Syna, ale jednocześnie razem z Nim obejmuje Krzyż, z którego owo przebaczenie wypływa.

Précédent

Suivant