Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 112

Absalom, syn Dawida, zawisł na drzewie hańby, a serce jego zostało przebite trzema oszczepami (por. 2 Sm 18). Wówczas, pogrążony w rozpaczy Dawid dojrzał do pełni ojcostwa.

Józef, gdy stał się ojcem, oczyma wiary ujrzał swojego Syna wiszącego na drzewie Krzyża i z głębi przeszytego bólem serca wykrzyknął : „Synu mój! Obym ja umarł zamiast ciebie!” (2 Sm 19, 1).

Précédent

Suivant