Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 108

Przyznajemy łatwo, że Józef jest milczący: nie słyszymy go. Mniej jednak zauważamy, że również nie widzimy go. Nawet kochając go i modląc sie do niego, trudzimy się, by rozpoznać jego obecność i jego działanie. Czy tylko dlatego, że jest dyskretny? Jego świętość nie powinna być lekceważona . Po Dziewicy Maryi, jest ona największą z istniejących. Mówi nam to jak bardzo czyste jest serce Józefa i jak wielka jest jego władza nad Nieprzyjacielem. Mówi to również, że jest On lepszy od nas i od wszystkich innych świętych,a także jak bardzo różni się od nas… Osoby, które są nam najmniej znane, są dla nas także najbardziej niewidoczne.

To dlatego najkrótszą drogą do zobaczenia św. Józefa jest konfesjonał. Niszcząc grzech, Jezus-Chrystus wydobywa w nas na światło dzienne zaskakujacą świętość Boga. To światło ujawnia naszym zdumionym oczom rzeczywisty świat: Józef ochraniający nas swoją pasterską laską, Jezus niosący nas na swoich ramionach.

Précédent

Suivant