Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 107

„Tajemnice radosne” – to zbyt szybko powiedziane. Radość z odnalezienia w świątyni – bez wątpienia, ale nie bez smutku z powodu rozłąki: „Synu, czemuś nam to uczynił?” (Łk 2, 48). „Czemuście mnie szukali?” (Łk 2, 49): radość z bycia razem, z pewnością, ale nie bez wewnętrznego rozdarcia z powodu niezrozumienia.

Cierpienia Jezusa nie ograniczają się do Getsemani. Mocny, płynący z głębi odruch, niepowstrzymane pragnienie bycia u Ojca, nie odwodzi Jezusa od życia w Nazarecie.

„Był im poddany” (Łk 2, 51) To przy Maryi i Józefie, Jezus nauczył się istoty swojej walki: „ nie moja wola, lecz Twoja nich się stanie” (Łk 22, 41).

Święty Józefie, powierzamy Tobie nasz Wielki Post. Jest on drogą radości, na którą wchodzi się przez ceremonię posypania popiołem. Jest czasem obumierania sobie i zjednoczenia z Synem Bożym. Naucz nas wyrzeczenia się wszelkiej własnej woli.

Précédent

Suivant