Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 106

„Jakub (był) ojcem Józefa, męża Maryi” (Mt 1, 16).
W taki właśnie sposób, Ewangelia przedstawia nam postać św. Józefa : jako virum Mariae. A to dlatego, że jest tylko jeden jedyny Oblubieniec, sponsus, a jest nim Jezus Chrystus.

Święty Józef, mąż Maryi, jest swoistym modelem posługi biskupiej. „Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem” (J 3, 29). Jeden jest tylko Oblubieniec, inni mogą jedynie niejako uczestniczyć w Jego godności, pozostają jednakże tylko sługami.

Jakież piękno tkwi w sposobie w jakim zwracali się do siebie, zgodnie z tradycją, święci małżonkowie: „Mój panie”, mówiła Maryja do Józefa, a on Jej odpowiadał „służę Ci”.

Précédent

Suivant