Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 104

„Mąż Jej, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19)

Dobrze wiemy, że św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, jaką drogę przebył, aby osiągnąć tak doskonałą sprawiedliwość. Jak wzrastał, jak się uczył, z czego zrezygnował, aby gdy nadejdzie czas, rozpoznać Mesjasza ukrytego w łonie Dziewicy. Św. Józef ogołocony przez Ducha Świętego.

Dobrze wiemy, że św. Józef był mężem Maryi, ale nie dość staramy się zobaczyć, ile zawdzięcza Maryi, która rozświetlała nadprzyrodzonym blaskiem jego spojrzenie na codzienność i objawiała niezgłębione bogactwa Miłości, niedostrzegalne w swojej niepozornej postaci. Św. Józef, umacniany przez Maryję.

To dlatego przyjąć św. Józefa za ojca oznacza przede wszystkim podążać za nim drogą człowieczeństwa, którą on sam przemierzał. Św. Józef, ojciec Jezusa.

Précédent

Suivant