Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 103

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19)

Maryja nie zachowywała tych wydarzeń w taki sposób, w jaki uczniowie zapamiętują wiersze. Maryja obejmuje straż, czuwa nad skarbem. Ukryta w milczeniu Matki, Ewangelia – nieskazitelna i żywa – pulsuje Jej tajemnicami. Serce Najświętszej Panny jest istotą życia zakonnego, jest ukrytym ogrodem Kościoła, w którym dokonuje się każde spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Józef natomiast czuwa nad Maryją i jej sercem, strzeże milczenia i tajemnicy. Od tej pory każde życie konsekrowane rozkwita w cieniu świętego Józefa, który jest jakby murem ogrodu i klasztoru.

Précédent

Suivant