Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 97

Tajemnica Bożego Narodzenia przypomina chrześcijanom o tym, że są mało poetyccy, że za mało praktykują tę cnotę ducha dziecięctwa, która jest umiejętnością zachwycania się wszystkim i wszystkimi, możliwością daną przez Ducha Świętego, by widzieć to, co najistotniejsze i tym żyć. Ten, kto się modli, jest zamieszkany przez Ducha Świętego. Dostrzega on wtedy nowość, rozumie tajemny język rzeczy niewypowiedzianych i poruszonych serc. Kto lepiej niż Święty Józef rozpoznał dzieło Boga wzrastające potajemnie w łonie Maryi ? Jedynie prawdziwi poeci odkrywają w Żłobku Pana czyniącego wszystko nowe (por Ap 21,5).

Duch Bożego Narodzenia rozbudza poezję drzemiącą w dzieciach Bożych. Świat czeka na świadectwo chrześcijan wołających wraz ze Świętym Józefem:

„Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.” ( Mk 2,12 )

Précédent

Suivant