Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 89

Gdzie jest Twój Ojciec?” – pytają faryzeusze. Jezus odpowiada: „Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego” (J 8, 19).

Faryzeusze, zaślepieni z powodu nieobecności św. Józefa, nie potrafią poznać ani Jezusa, ani Ojca.

Otwórzmy nasze serca na obecność św. Józefa, a wówczas poznamy Jezusa i Ojca.

Précédent

Suivant