Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 88

„Uczyń nam boga!” (Wj 32, 1). Czynić sobie bożka… W języku greckim czasownik poiein określa pracę zarówno rzemieślnika, poety jak i ojca.

Oznacza to, że każde rzemiosło jest działalnością artystyczną, a wychowywanie syna jawi się niczym tworzenie wiersza. A zatem możemy postrzegać św. Józefa jako najlepszego z ojców, zręcznego rzemieślnika i wielkiego poetę.

„Uczyń nam boga!” św. Józef – wzór dla kapłanów – nie ulega niebezpiecznej pokusie stworzenia sobie boga na ludzki obraz, w przeciwieństwie do kapłana Aarona, który uległ idolatrii.

Św. Józefie, okrywając milczeniem Tajemnicę, chronisz nas przed bałwochwalstwem.

Précédent

Suivant