Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 87

Abraham jest dla nas przykładem, ponieważ usłyszał wezwanie Boże (por. Rdz 12, 4).

Niezwykle istotne jest to, że słuchał Boga, w przeciwnym razie nie usłyszałby Jego wezwania.

Postawa nasłuchiwania jest fundamentalna i charakteryzuje lud Przymierza (por. Pwt 6, 4).

Milczeć i słuchać – oto, co stanowi tożsamość Izraela (por. Pwt 27, 9).

Św. Paweł wyraża to następująco: „Prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz” (Rz 2, 29).

Święty Józef jest w jest w samym sercu Przymierza. Jako człowiek absolutnego milczenia w głębokim śnie usłyszał najcichszy z głosów: szept anioła.

Précédent

Suivant