Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 86

Salomon, „przewyższający mądrością wszystkich ludzi” (1 Kr 5, 10-11), jest ojcem i przyjmuje za duchowego syna tego, kto szuka mądrości: „Synu mój, słuchaj napomnień ojca” (Prz 1, 8). We wstępie do ksiąg mądrościowych Salomon jest przedstawiony jako „syn Dawida” (Prz 1,1), bowiem droga mądrości wymaga rodowodu. Mądrość przecież nie zaistniała na świecie w osobie jakiegoś mędrca, ale rozwijała się stopniowo w życiu synowskim, poprzez swoiste dziedziczenie jej.

Co zatem chce powiedzieć Jezus, „Syn Dawida” (Mt 12, 23), oświadczając: „Oto tu jest coś więcej niż Salomon” (Mt 12, 42)?

– Nie istnieje nigdy nic więcej niż syn, z wyjątkiem wcielonego Syn Boga, którego odtąd, zgodnie z nakazem Ojca, mamy słuchać (por. Mk 9, 7).

W nawiązaniu do tego Mateusz oznajmia, że św. Józef jest „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), czyli wzorem mądrości. W następnym wersecie dopowiada, iż jest „synem Dawida” (Mt 1, 20), by odkryć, że ojcostwo mądrego Józefa wynika przede wszystkim z jego synostwa, a rozkwitnie ono w ojcostwie w odniesieniu do Jezusa – Mądrości wcielonej: „Nie zostawię was sierotami” (J 14, 18).

Święty Józef jest ojcem i przyjmuje za syna każdego, kto szuka Mądrości.

Précédent

Suivant