Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 83

„ Weźcie moje jarzmo na siebie…” (Mt 11,29). W swojej hojności, święty Józef wziął na siebie i jarzmo, i dziecko (Mt 2, 14). I wcale nie opóźniło to jego marszu. Wprost przeciwnie, doszedł o wiele dalej niż można było przypuszczać. Nosząc Jezusa na ramionach lub na rękach, pozwolił otworzyć się swojemu sercu tak bardzo, że wszedł wprost w Mękę Pańską.

Święty Józef nauczył się znaku Krzyża świętego otwierając szeroko swoje ramiona.

Précédent

Suivant