Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 82

Podczas nocy wiary, Józef badał Pisma, zbierał spisane w nich świadectwa (por. J 5,39). Święty Józef żył Słowem, do tego stopnia, że jego portret wpisał się dosłownie w Ewangelię: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić” (Mt 25,35).

Précédent

Suivant