Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 80

Gdy wyobrażamy sobie Jezusa w Nazarecie… porusza nas to, że Życie zapragnęło się narodzić i jesteśmy za to wdzięczni Pannie Świętej. Myśli te pozostawiają mało miejsca świętemu Józefowi, który pośrednio uczestniczył w przekazywaniu życia.

Tymczasem zwróćmy uwagę na to, iż Słowo chciało przyjąć Słowo Boże. Będziemy wdzięczni świętemu Józefowi, który potrafił przekazać Prawo i jego odniesienie do życia. Zachwycimy się tym, iż Światło chciało być objaśniane.

Précédent

Suivant