Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 79

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48)

Józef, jeszcze przed aniołem, nazwał Maryję „Błogosławioną”. Gdy tylko jego oczy spoczną na Niej, gdy tylko jego myśli skierują się ku Niej, gdy tylko jego modlitwa złączy się z Jej modlitwą, jego głęboka pokora przynagla go do wykrzyknięcia: „Błogosławiona!”. W rzeczywistości nie tylko nie dziwi Józefa to, co Ona robi, nie tylko jest Jej wdzięczny za to, co Ona ofiaruje, jest po prostu zachwycony samym Jej istnieniem, tym, iż jest taka, jaka jest.

Błogosławiona jesteś, Maryjo!

Précédent

Suivant