Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 78

Zadziwia nas, iż Józef nie zostawił po sobie żadnego śladu, żadnego słowa, żadnej budowli, tak jak zwykli to czynić ważni ludzie.

Dlaczego nie zobaczyć w tym oderwania się osób autentycznie ubogich, których jedynym bogactwem jest Ojcostwo Boga? Czyż nie jest to ubóstwo, które obserwujemy u samego Jezusa? Czy Pan Jezus pozostawił po sobie ślady chodząc po wodzie, czy zostawił ścieżkę wstępując do Nieba, czy zachowały się znaki, które kreślił na ziemi? Był oderwany od wszystkiego, nawet od swojego Słowa, które powierzył Markowi, Mateuszowi, Łukaszowi i Janowi, aby nam je przekazali.

Tak samo Józef ogołocił się z wszystkiego i to Maryi przypadło w udziale wskazać go jako naszego Ojca.

Précédent

Suivant