Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 77

Wszystko, co wzrasta, wzrasta w ciszy. Czyż Święty Józef, którego osobowość i misja mają za zadanie pomoc we wzrastaniu, mógł być kimś innym, niż człowiekiem milczenia?

Précédent

Suivant