Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 76

Rano, zgodnie z porządkiem rzeczy, „człowiek wychodzi do swoich zajęć, do trudu swojego aż do wieczora” (Ps 104,23). Tak samo Józef, tak samo Jezus ze swoim ojcem cieślą wykonywali swe rozważne prace. Tak oto skończoność i Nieskończoność, człowiek i Bóg działali razem w ciszy i w odnowionej zażyłości.

Syn Boga podziwiał znakomitego rzemieślnika, odznaczającego się „zręcznością, rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł” (Wj 31,3-5), budującego dom w Nazarecie, nowy namiot spotkania. Rzemieślnik natomiast wznosił w modlitwie swe oczy ku niebu, wielbiąc Boga za „dzieła Jego palców” (Ps 8,4). Skończoność i Nieskończoność zachwycały się sobą wzajemnie.

W warsztacie Świętego Józefa każdy człowiek odkrywa, jak bardzo praca upodabnia do Ojca Niebieskiego i na ile ta praca została stworzona dla człowieka.

Précédent

Suivant