Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 75

Św. Mateusz stwierdzając, że Święty Józef jest „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), ujawnia jego podobieństwo do Syna, gdyż „ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On, Jezus, jest sprawiedliwy” (1 J 3, 7). Zatem, „jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego” (1 J 2, 29).

Pierwsza Ewangelia zaświadcza jak bardzo święty Józef zasługuje na to, by być nazwanym synem Ojca; objawia, że jego ojcostwo polega na wprowadzeniu Jezusa w życie synowskie.

Précédent

Suivant