Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 74

„Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki! Amen! Amen!” (Psalm 41,14). Z jak wielką radością aniołowie towarzyszyli modlitwie, która wznosiła się z domu Świętego Józefa!

Józef uczył Jezusa psalmów, Jezus śpiewał i nauczał Józefa. Modlitwa błogosławieństwa przenikała serce ojca, doskonaliła je i kształtowała na obraz Boga (por. Rdz 1, 27). Błogosławić to akt synowski. Mały Jezus gorliwie naśladując Józefa rozumiał, co znaczyło być synem Ojca.

Święty Józefie, spraw abyśmy żyli w błogosławieństwie!

Précédent

Suivant