Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 72

Czy możemy upatrywać w Świętym Józefie model życia apostolskiego? Bądźmy szczerzy: wydaje się On przeciwieństwem apostołów. Oni głosili Ewangelię w porę i nie w porę, obwieszczali Jezusa wszystkim ludom ziemi, „wydobywali Go na światło dzienne”. Święty Józef natomiast przeciwnie, nigdy nic nie mówi, ukrywa Jezusa, ucieka z Nim w nocy do Egiptu.

Czy jednak życie apostolskie polega na mówieniu o Jezusie czy na sprawianiu, żeby inni mogli Go poznać? Życie Świętego Józefa jest tajemnicą usunięcia się w cień, pozostawia On całkowicie miejsce Chrystusowi. Taka postawa duchowa jest fundamentem każdego życia apostolskiego. Droga życia wewnętrznego wiedzie tu prym, milczenie Świętego Józefa znajduje swoje zwieńczenie w świadectwie apostoła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus!” (Ga 2,20).

Précédent

Suivant