Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 71

Spośród trzech członków Świętej Rodziny św. Józef nie jest największy. Tymczasem Bóg powierzył Mu swoje najdrogocenniejsze skarby, pokazując w ten sposób, iż Jego zaufanie nie opiera się ani na naszych marzeniach o wielkości, ani na naszych kruchych ideałach, ale na pokornej dobroci i na codziennej wierności Jego przykazaniom (por. Mt 25,23). Józef wszedł do radości Nazaretu, pozwalając Bogu wzrastać w Nim.

Précédent

Suivant